Kategorijas: Grāmatas

Jaunākās grāmatas


DZEJA.
ELĪNA LĪCE. REDZU. IZDEVNIECĪBA NT KLASIKA. Dzejnieces pirmais dzejoļu krājums, iepriekš publicējusies presē un kopā ar māti dzejnieci Andu Līci krājumā Tik tuvu pie… Pamatmotīvi — mātes un bērna attiecības, folkloras interpretācijas, izpratne par pašnoteikšanos, gara gaismas un cilvēcības meklējumi. Daudz mūsdienīgu izjūtu par mirkli, sūtību, dabas nolemtību. Apgāda cena 5,60 €.


DZEJA.
DAINAS. IZDEVNIECĪBA MANSARDS. Dainu izlase Ievas Auziņas-Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā, viņa arī komentāru autore. Dainas apkopotas 12 nodaļās un tiek publicētas paralēli latviešu un angļu valodā ar plašiem komentāriem angļu valodā, skaidrojot dainās minētās reālijas un paradumus. Apgāda cena 18,90 €.


ROMĀNS.
PĒTERS HĒGS. ZILOŅKOPĒJU BĒRNI. IZDEVNIECĪBA ZVAIGZNE ABC. Stāsts par trim pusaudžiem, kas, vairoties no policijas, cenšas atklāt vecāku slepenās gaitas. Grāmatas žanrs ir grūti klasificējams, jo, lai arī varoņi ir jaunieši, to var uzskatīt gan par maģiskā reālisma stilistikā ieturētu postgotisku grotesku teiku, gan par dēku romānu vai pat filozofisku un postmodernu drāmu. Pieejama e-grāmata. Apgāda cena 16,99 €.

Jaunākās grāmatas


ATMIŅAS.
OTOMĀRS KALPIŅŠ. SĀĻUMĀ. RAGACIEMA JŪRAS KARAĻA STĀSTS. IZDEVNIECĪBA LATVIJAS MEDIJI. Vērtīga kultūrvēsturiska liecība par dzīvi piekrastes zvejnieku ciemos 20.—21. gadsimtā. Atmiņu autors bijis zvejnieks, bet viņa atmiņas ir sakārtojusi radiniece — vēsturniece un publiciste, žurnāla Domuzīme galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa. Vizuālo daļu veido tā laika spilgtākie fotomateriāli par zvejnieku dzīvi. Apgāda cena 13,50 €.


ARHITEKTŪRA.
THE ARCHITECTURE OF TOGETHER AND APART. IZDEVĒJS LATVIJAS JAUNĀ TEĀTRA INSTITŪTS. Grāmata, tāpat kā Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennālē, pievēršas daudzdzīvokļu namu arhitektūrai, apskatot to plašākā politiskā, ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā kontekstā. Nopērkama grāmatnīcās Mr. Page un Robert’s Books, galerijā Istaba un LNB Draugu telpā, Jaunā teātra institūta birojā. Apgāda cena 20 €.


ROMĀNS.
IRSA SIGURDARDOTIRA. DNS. IZDEVNIECĪBA ZVAIGZNE ABC. Skarbs, drūms, bet reizē arī dzīvespriecīgs un atjautīgs detektīvs, kas iesāk trīs romānu ciklu, kura centrā ir izmeklētājs Huldars un psiholoģe Freija. Viss sākas ar jaunas sievietes slepkavību, un vienīgā lieciniece ir nonāvētās septiņus gadus vecā meitiņa. Slepkava atstāj šifrētas ziņas un nedomā apstāties. Drīz seko vēl viena vardarbīga nāve. Pieejama e-grāmata. Apgāda cena 17,98 €.

Piecas klasikas grāmatas, ko vērts izlasīt katram

Homēra Iliāda (vislabāk sengrieķu valodā) un Vergīlija Eneīda (vislabāk latīņu valodā), jo tās ļoti daudz pastāsta par cilvēka būtību.

Eiripīda Bakhantes, jo tā stāsta par cilvēka nedrošību un lepnumu.

Sociālās psiholoģijas pētnieka Džonatana Haita Paštaisnais prātsanalizē, kā pieņemam emocionālus lēmumus un, kas notiek mūsdienu sabiedrības attiecībās.

Tomasa Hārdija Tesa no d’Ebervilu cilts, jo tā stāsta par netaisnību, drosmi un mīlestību un bija pirmā grāmata, ko lasīju kopā ar savu līgavu.

Jaunākās grāmatas

ATMIŅAS. JĀNIS SŪNA. STARP PIECU VARU LIKUMIEM. IZDEVNIECĪBA JUMAVA. Advokāta Jāņa Sūnas (1890—1978) atmiņās atspoguļots nozīmīgs laikposms valsts tapšanas vēsturē. Stāstījumā minēti sabiedrībā pazīstamu personu vārdi. Lai saglabātu šo cilvēku privātumu, autors rokrakstu nodeva Valsts bibliotēkā ar noteikumu 20 gadus to liegt pieejamu publikai. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš atzīst: «Jāņa Sūnas atmiņas ir unikāls vēstures avots.» Apgāda cena 11,70 €

DZEJA. KONSTANTINS KAVAFIS. DZEJA. IZDEVNIECĪBA NEPUTNS. Kavafis (1863–1933) tiek dēvēts par mūsdienu grieķu dzejas pamatlicēju. Sarakstījis vairāk nekā 300 dzejoļu, arī esejas, recenzijas un apceres par kultūru un vēsturi. Viņš sevi ir saucis par «vēstures dzejnieku», un dzejnieka teksti veido episku hellēniskās kultūras un tās norieta fresku. Atdzejotājs Dens Dimiņš. Apgāda cena 12 €

ROMĀNS. SIMONETA ANJELLO HORNBIJA. MANDEĻU VĀCĒJA. IZDEVNIECĪBA ZVAIGZNE ABC. Kad Sicīlijas mazpilsētā nomirst ievērojamas ģimenes kalpone, sākas tenkas un minējumi par milzīgo mantojumu, ko viņa atstājusi. Eļļu ugunij pielej divi notikumi: ievērojamā ģimene sakaujas un bērēs ierodas pats mafijas krusttēvs. Lai arī varoņiem piemīt īsti dienvidniecisks temperaments, stāsts atklāj, cik iesīkstējuši uzskati joprojām valda šajā Itālijas daļā. Pieejama e-grāmata. Apgāda cena 15,99 €

Jaunākās grāmatas


ROMĀNS.
ANDRIS AKMENTIŅŠ. SKOLOTĀJI. IZDEVNIECĪBA DIENAS GRĀMATA. Sērijas Mēs. Latvija, XX gadsimts romāna darbība notiek piecdesmito gadu beigās, sešdesmito sākumā — Hruščova laika atkusnī. Akmentiņš: «Manu vecāku jaunība, skaists un trauksmains laiks, bet varbūt atmiņas — katram par ko citu — kā lietuvēns dzina visus uz priekšu tā, ka ikviens darbs pārvērtās par cīņu.» Apgāda cena 8,70 €.

 


STĀSTI.
ANDRA MANFELDE. MĀJĀS PĀRNĀCA BASA. IZDEVNIECĪBA LATVIJAS MEDIJI. Astoņpadsmit stāstu par latviešu piedzīvoto Sibīrijā. Rakstniece Andra Manfelde lielākoties uzklausījusi izsūtīto stāstījumu, viens darbs tapis no dienasgrāmatas pierakstiem, viens — no trimdā rakstītām vēstulēm. Krājumā apkopotie stāsti nav fotogrāfiski dokumentāli, bet gan brīvs vēstījums par Sibīrijā pieredzēto. Apgāda cena 9 €.

 


DZEJA.
VOLDEMĀRS ZARIŅŠ. JĀIZDOMĀ BRĪVĪBA. IZDEVNIECĪBA PĒTERGAILIS. Voldemārs Zariņš (1917—1981) pieder pie klusajiem varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordvijas nometnē bija neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko cīnītāju paaudzi, tajā skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu un citus. Apgāda cena 7,50 €.

Jaunākās grāmatas


VĒSTURE.
NYET, NYET, SOVIET. IZDEVĒJS LATVIEŠI PASAULĒ. Atmiņas un fotogrāfijas par politiskajām akcijām un demonstrācijām ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā un Zviedrijā no 1944. līdz 1991. gadam. Atmiņu stāsti atklāj trimdas latviešu izdomas bagāto un drosmīgo rīcību cīņā, kopības sajūtu un jaunības aizrautību. Apgāda cena 12 €.


KINO.
ROLANDA KALNIŅA TELPA. IZDEVNIECĪBA NEPUTNS. Apjomīgs un bagātīgi ilustrēts pētījums, kas apskata dažādas tēmas režisora filmogrāfijā un dzīvē. Tekstus radījis astoņu autoru kolektīvs, un katrs no viņiem savā nodaļā izpētījis atsevišķu rakursu Rolanda Kalniņa radošajā mūžā. Apgāda cena 29 €.


HUMORS.
GATIS ŠĻŪKA. KARIKATŪRA LV. IZDEVNIECĪBA LATVIJAS MEDIJI. 300 karikatūru par svarīgām tēmām. Tajās ietvertās metaforas, asociācijas, valodas spēles, ironiju par paradumiem, notikumiem nolasīs, atšifrēs tikai Latvijas ļaudis — meteņus un iemeteņus, pautošanu un līgošanu, savus oligarhus un laimeslāčus. Apgāda cena 9 €.

Jaunākās grāmatas

DZEJA. GUNTA ŠNIPKE. CEĻI. IZDEVNIECĪBA MANSARDS. Liepājas dzejnieces un arhitektes trešā grāmata ir spilgti vizuāla, blīva un emocionāli saspringta dzeja. Kā saka grāmatas redaktore dzejniece Inese Zandere, Gunta Šnipke ir šobrīd latviešu literatūrā, šķiet, vienīgā dzejniece starp arhitektiem un vienīgā arhitekte starp dzejniekiem. Apgāda cena 6,90 €.


DIENASGRĀMATA.
MĀRA RIKMANE.  MĀRDADZIS. IZDEVNIECĪBA LATVIJAS MEDIJI. Grafiķe, gleznotāja, grāmatu ilustratore Māra Rikmane ir vērīga vērotāja un aizraujoša stāstniece. Dienasgrāmata ļauj ieskatīties mākslinieces pārdzīvojumos, dzīves spilgtākajos un traģiskajos brīžos; viņa apraksta pazīstamas personības rakstniecībā, mākslā, mūzikā. Apgāda cena 9 €.


MĀKSLA.
LATVIJAS FOTOGRĀFIJA 2018. IZDEVĒJS FOTOKVARTĀLS. Pieci projekti — Aļņa Stakles sērija par Ķīnu, Toma Harjo sērija par identitātes meklējumiem kā Jehovas lieciniekam, Andreja Lavrinoviča spēles ar tekstu un attēlu, Līgas Spundes fiktīvs stāsts par kinoscenogrāfi un Jura Zemīša ieskats kino uzņemšanas laukumos. Apgāda cena 10 €.

Jaunākās grāmatas

VĒSTURE. VINSENTS HANTS. OTRĀ PASAULES KARA BEIGAS KURZEMES FRONTĒ. ASINIS MEŽĀ. IZDEVNIECĪBA LATVIJAS MEDIJI. Godalgotais BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu autors Vincents Hants apceļo Kurzemi, izstaigādams ceļus, kas hronoloģiski izgaismo pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada maijam. Apgāda cena 12 €.


FOTOALBUMS.
ANDREJS GRANTS. IZDEVNIECĪBA NEPUTNS. Pazīstamā fotogrāfa darbu apkopojums. Piecas nodaļas sniedz izvērstu ieskatu tēmās, kuras autors attīstījis savas radošās darbības laikā. Albumu papildina filozofa Kārļa Vērpes un dzejnieka Arta Ostupa esejas, kā arī Granta skolnieces fotogrāfes Ievas Raudsepas teksts, kurā apkopotas viņa atziņas par fotogrāfiju. Apgāda cena 29 €.


ROMĀNS.
ROBERTS GALBRAITS. ZĪDTĀRPIŅŠ. IZDEVNIECĪBA ZVAIGZNE ABC. Otrais Galbraita romāns (britu rakstnieces Dž. K. Roulingas literārais pseidonīms) par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. Šoreiz abi izmeklē kāda rakstnieka pazušanu, kas sākotnēji šķiet ļoti vienkārša. Taču pamazām gaismā nāk jauni fakti. Apgāda cena 14,98 €.

Jaunākās grāmatas

DZEJA. INGA GAILE. LIELDIENAS. IZDEVNIECĪBA NEPUTNS. Autore ved lasītāju 21. gadsimta pasaules īstenībā, kuru brīžiem, līdzīgi spējiem zibspuldzes zibšņiem, izgaismo biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi. Skaudras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptumsuma tēma šajos dzejoļos mijas ar maigumu un vēlmi pēc ticības, cerības, mīlestības. Apgāda cena 5 €.

DABA. KĀRLIS GRIGULIS. PUTNU GRĀMATA. IZDEVNIECĪBA ZVAIGZNE ABC. Rakstnieka un ornitologa 1964. gadā izdotās grāmatas mūsdienīgajā variantā ir 220 Latvijas putnu aprakstu, viņu ēšanas, perēšanas un ziemošanas paradumi, kā arī ziņas, kur tie sastopami. Arī padomi, kā gatavojami putnu būrīši, un ieteikumi, kas varētu būt svarīgs, putnus vērojot. Apgāda cena 11,98 €.

ROMĀNS. DŽONS LJĒRS HORSTS. ZIEMĀ SLĒGTS. IZDEVNIECĪBA JUMAVA. Detektīvs 2012. gadā ieguvis Norvēģijas Grāmatizdevēju godalgu. Larvikas policijas Kriminālo izmeklējumu departamenta galvenais inspektors Viljams Vistings sācis šķetināt mīklu par vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Domu pavedieni aizved viņu tālu prom no nozieguma vietas — uz Lietuvu. Apgāda cena 10,36 €.

Jaunākās grāmatas

ROMĀNS. UVE TIMMA. PUTNU VĒROTĀJS. IZDEVNIECĪBA JUMAVA. Kāds vīrietis ir zaudējis visu — draudzeni, darbu, dzīvokli —, ir bankrotējis un iegrimis parādos. Viņš dzīvo viens uz salas Elbas grīvā un pilda ornitologa pienākumus. Tad atskan zvans un savu apciemojumu piesaka sieviete, kura pirms sešiem gadiem aizbēga no viņa uz Ņujorku. Apgāda cena 12,70 €.


MĀKSLA.
ZIGURDS KONSTANTS. GEORGS ŠENBERGS. IZDEVNIECĪBA NEPUTNS. Mākslas darbu izlase ar nezināmiem mākslinieka darbiem no muzeju un privātajām kolekcijām, darbi, kas fiksēti tikai fotogrāfijās, periodikā u. c. Autora tekstu papildina neredzētas dokumentālas fotogrāfijas un neparastās Šenberga «domu fiksāciju» lapas. Apgāda cena 30 €.


STĀSTI.
GUNTIS BERELIS. ES NEKAD NERUNĀJU MUĻĶĪBAS. IZDEVNIECĪBA DIENAS GRĀMATA. Krājumā lasāmi desmit stāsti, kas tapuši pēdējo gadu laikā. To caurviju motīvu var dēvēt par «nenovēršamo esamības absurdu» — absurds literatūrā, filozofijā, mākslā un pat politikā. Lasītājs tiek izvadīts cauri visiem elles lokiem komplektā ar šausmām un priekiem, ko šāda ekskursija sagādā. Apgāda cena 7,91 €.