Varmācība pret cilvēku ir nosodāma bez izņēmumiem 155

Ilustratīvs attēls no pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email

Atklātā vēstule Stambulas konvencijas ratifikācijas atbalstam

Mēs, pārstāvji no dažādām Latvijā pastāvošām baznīcām un draudzēm, ar bažām esam uzzinājuši par četru Latvijas baznīcu vadītāju − Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Romas katoļu baznīcas, Latvijas Pareizticīgās baznīcas un Latvijas Baptistu draudžu savienības − pausto viedokli, ka pievienošanās Stambulas konvencijai slēpj draudus Latvijas sabiedrībai, jo tā uzspiestu Latvijai nevēlamu dzimumu ideoloģijā balstītu sabiedrības pārveidošanas plānu.

Cienot mūsu baznīcas un arī to vadītājus, tomēr uzskatām, ka ir nepieciešams atgādināt, ka viņu izteiktais viedoklis ir tikai viens no baznīcai piederošo un reliģiju praktizējošo cilvēku viedokļiem. Aizstāvot demokrātiju Latvijas sabiedrībā un arī tās reliģiskajā vidē, atgādinām, ka pastāv cita kristīga izpratne par Stambulas konvencijas nozīmi, saskaņā ar kuru Konvencija, kas veidota, lai aizsargātu sievietes, bērnus un arī vīriešus, kas cieš no vardarbības, atbilst kristīgo vērtību un pārliecības pamatprincipam, proti, iestāšanos par tiem, kas cieš.

Tādējādi, balstoties uz kristīgām vērtībām, aicinām Stambulas konvenciju ratificēt. Kā Jēzus sekotāji uzskatām, ka esam aicināti aizstāvēt nabadzīgos un cietējus, to starpā varmācības upurus, un gādāt par tiem. Tas nozīmē arī aizstāvēt viņu intereses tur, kur upuru balsis ir reti dzirdamas.

Esam norūpējušies arī par politiskā viedokļa un rīcības veidošanās kvalitāti šajā visai Latvijai nozīmīgajā jautājumā. Vismaz publiski atspoguļotajā politiskā viedokļa veidošanās procesā ir redzama tendenciozitāte un vienkāršošana, kā arī kritiska izvērtējuma trūkums un balstīšanās nepārbaudītā viedoklī. Piemēram, konvencija nav saistīta ar jautājumu par viendzimuma partnerību atzīšanu. Viena no pirmajām valstīm, kas parakstīja un ratificēja Stambulas konvenciju, ir Turcija, kur tomēr viendzimuma laulības nav atļautas. Tādēļ nav pamata šos jautājumus sasaistīt kopā, kas, iespējams, tiek darīts, lai kāpinātu pretestību konvencijas ratificēšanai.

Uzskatām, ka līdzcietība un mīlestība ir praktiskas ticības pamats, kā Mateja evaņģēlija 25. nodaļā rakstīts:

“Tad taisnie atbildēs [Jēzum] un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis? Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mat. ev. 25:37−40)

Tādēļ aicinām ratificēt konvenciju, kas nosoda vardarbību, īpaši ģimenēs un pret sievietēm. Varmācība pret cilvēku ir nosodāma bez izņēmumiem.

 

 1. Dace Balode, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne
 2. Lauma Zušēvica, LELBāL arhibīskape
 3. Jāna Jēruma-Grīnberga, bīskape emerita, Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes mācītāja
 4. Dr. Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs
 5. Lilija Zobens, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde, PBLA valdes locekle
 6. Inga Jēruma, rakstniece
 7. Kaspars Simanovičs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs
 8. Rēzija Kalniņa, kristiete
 9. Nora Ikstena, rakstniece
 10. Dana Kalniņa – Zaķe, teoloģe
 11. Rinalds Gulbis, LELBāL Vācijas apgabala mācītājs
 12. Klāvs Bērziņš, LELBāL Vācijas apgabala prāvests, Rīgas evaņģēliskās draudzes mācītājs
 13. Juris Cālītis, Rīgas Reformātu – brāļu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs, LU TF docents
 14. Ilze Jansone, LU Teoloģijas fakultātes vadošā pētniece
 15. Valdis Tēraudkalns, LU Teoloģijas fakultātes profesors
 16. Rudīte Losāne, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības prezidente
 17. Dr. Ralfs Kokins, LU Teoloģijas fakultātes profesors, mācītājs
 18. Dr. Laima Geikina, LU Teoloģijas fakultātes profesore
 19. Inese Ebele
 20. Rūta Whittaker, Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes locekle
 21. Inta Sarkane, māksliniece
 22. Dr.med. Ģirts Zēgners, Rīgas Evaņģēliskās draudzes loceklis
 23. Velga Zēgnere, Rīgas Evaņģēliskās draudzes locekle
 24. Irma Kalniņa, Sv.Pestītāja anglikāņu draudzes pilnvarotā
 25. Zanda Ofa, Vācijas Ziemeļu baznīcas mācītāja
 26. Modris Plāte, LELB mācītājs un prāvests kopš 1979.gada
 27. Nelda Kikjauka, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes izpilddirektore
 28. Ģirts Rozners, Septītās dienas adventistu mācītājs
 29. Ilze Kuplēna-Ewart, LELBāL, Kanādas apgabala prāveste
 30. Gundars Bērziņš, LELBāL Latvijas apgabala mācītājs
 31. Ojārs Freimanis, Čikāgas Sv. Pēteŗa latviešu ev. lut. draudzes mācītājs
 32. Aina Pūliņa, LELBāL mācītāja, LELBA Vidienes apgabala vikāre
 33. Juris Pūliņš, LELBA archivārs un Čikāgas Ciānas ev. lut. draudzes padomes sekretārs
 34. Tālis Rēdmanis, LELBāL Vācijas apgabala mācītājs
 35. Dr. Normunds Kamergrauzis, LEBĀL Zviedrijas apgabala mācītājs
 36. Kristīne Bergholce, LELBāL Zviedrijas apgabala pārvaldes priekšniece
 37. Jānis Balodis, Latvijas Baptistu draudžu savienības mācītājs
 38. Guntars Rēboks, LELBāL mācītājs
 39. Ieva Graufelde, LELBāL Zviedrijas apgabala mācītāja
 40. Solvita Sējāne, izdevniecības Musica Baltica vadītāja
 41. Kristīne Briede, kinorežisore
 42. Normunds Kozlovs, Rīgas Stradiņa universitātes lektors
 43. Solvita Krese, Latvijas laikmetīgā mākslas centra direktore.
 44. Līga Puriņa – Purīte, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības attīstības vadītāja
 45. Ilva Skulte, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore
 46. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors
 47. Kārlis Streips, žurnālists
 48. Aļesja Lavrinoviča, teoloģe, Romas katoļu baznīca
 49. Ainars Korulis, jurists, Adventistu baznīcas draudzes loceklis
 50. Tatjana Tomsone, Adventistu baznīcas izdevuma Adventes Vēstis galvenā redaktore
 51. Anita Vārsberga – Pāža, LELBāL Amerikas Austrumu apgabala prāveste
 52. Dr. Sarma Eglīte, LELBāL Amerikas Vidienes apgabala prāveste

53.Linda Sniedze Taggart, diakone, Ročesteras Krusta, Sirakūzu Kristus un Skenektedijas Latviešu draudžu garīgā vadītāja ASV

 1. Igors Safins, Bostonas Trimdas draudzes mācītājs
 2. Kristīne Rācene, reliģiju vēsturniece

Komentāri (155)

J.šveiks 31.01.2018. 07.25

baznīca pēc satversmes pastāv ārpus valsts , un tas ir ļoti pareizi , tāpēc nav ņemami vērā melnsvārču iebildumi un konvencija ratificējama.

+7
-4
Atbildēt

2

  Drosma > J.šveiks 31.01.2018. 10.10

  NU ŠVEIK – nu kāpēc TU TĀ ? Ja Baznīca ir atdalīta no valsts tas taču nenozīmē, tas nedrīkst nozīmēt to, ka viņiem nevar būt viedoklis un dialogs ar sabiedrību.

  Es piemēram, vienreiz sāku lasīt – to konveciju, bet padevos , jo manā uztverē viņa bija tik samudžināta, ka mana tās lasīšana nozīmēja – laika tērēšanu.

  Mans jautājums Tev – tu vispār zini konkrētus par un konkrētus pret argumentus ?

  Piemēram, kā šīs vēstules autori citē Mateja evaņģeliju – kāpēc necitē konvencijas pantus – strīdīgos – konkrēts strīdus saturs – kur tas ir?

  Man nav viedoklis par vai pret -jo ar visu savu dubulto maģistra izglītību – es nespēju izprast – par un pret lietas būtību.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Aivars Punka > Dusma 31.01.2018. 22.44

  Pēc tā saucamo “teologu” un ārpus Latvijas luterāņu domām Bībele ir tas pats, kas Harija Potera piedzīvojumi un tāpēc brīvi rediģējama.

  Iepazīstoties ar šīs vēstules parakstītājiem ar augstiem tituliem “apveltītiem” teologiem, kļūst acīmredzams fakts, ka viņi sen nav turējuši rokā Bībeli, kur stāv rakstīts:
  Pētera 2.vēstule:
  2:6 Tāpat Viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērzdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot.

  Pāvila vēstule romiešiem:
  1:26 Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko.
  1:27 Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.

  Jūdas vēstule:
  1:7 Tā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešana

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  tonijs > Aivars Punka 01.02.2018. 00.46

  Var jau būt, ka tajā pasaku grāmatā tā ir rakstīts, tikai kāds tam ir sakars ar apspriežamo tēmu un Stambulas konvencijas pieņemšanu?

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > J.šveiks 31.01.2018. 10.17

  Bet tas nenozīmē, ka tiem LR pilsoņiem, kuri reizē ir arī praktizējoši kristieši, tiek liegtas LR pilsoņa tiesības paust savu viedokli un censties ietekmēt valstī notiekošo 🙂

  +3
  -1
  Atbildēt

  3

  J.šveiks > rinķī apkārt 31.01.2018. 12.53

  neviens neliedz viņiem to darīt savos tempļos un sludināt tur savus sprediķus , bet uzbāšanās sabiedriskajos medoijos jau ir klaja iejaukšanša valstī, neviens jau neliedz jums savā starpā diskutēt , kas pareizi un kas nepareizi , jūsu papīros jau rakstīts , ja tev iekrauj pa vienu vaoigu , tad pagriez otru lai vēlreiz iekrauj, pēc tam laimīgi vari smaidīt , jo vardarbību jau atbalsta tava ticība pašos pamatos , vai tad jūsu pestītāja krustā sišana nav vardarbība?

  +1
  -4
  Atbildēt

  3

  Drosma > J.šveiks 31.01.2018. 13.07

  šveik – es uz Kristu paļaujos pilnībā, kamēr no šīs valsts mukšu, tikko varēšu, tiesa gan nezinu jau kur – jo valsts vara ir valsts vara visur

  vakardien skatījos ka Čilē gaučo pieradina zirgus – it kā gribu uz turieni – kasies ar saviem zirgiem un gaučo un valsts ir tālu prom bet … kaut kā dikti vientuļi tomēr tur būtu …. tā kā –

  +1
  -3
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > J.šveiks 31.01.2018. 13.16

  J.šveiks >neviens jau neliedz jums savā starpā diskutēt , kas pareizi un kas nepareizi +++ kas tie ir “mums”, un, kas tie ir “jums”? Mums taču laikam viena pase kabatā, tad kādēļ Tev pienākas tas, kas man nepienākas ? 🙂

  +2
  -1
  Atbildēt

  2

  Vahamurka > rinķī apkārt 31.01.2018. 13.36

  Visi kristieši ir apsalūti atdalīti no valsts un var runāt tikai baznīcā,bet ārpusē viņiem ir jāstāv klusu vai jāatbild tikai tad,kad viņiem ko prasa.

  +4
  -3
  Atbildēt

  1

  Jānis Lakijs > Vahamurka 31.01.2018. 15.10

  Turklāt jāatbild PAREIZI. Tā, kā atbild šīs vēstules autori.

  +5
  -1
  Atbildēt

  0

  J.šveiks > rinķī apkārt 31.01.2018. 17.39

  es nesaku ka jums nepienākas , vari , bet nevajag plātīties ar savu kristietību , vai vispār zini ka tavu bīskapu vanagu amatā iestūma čeka?viņš tika savervēts 1989. gadā , kad iekļuva aizdomīgo personu nsarakstā , kurš tika sastādīts LKP CK sēdē pēc kremļa direktīvas X stundas gadījumā, pēc traģiskās arhibīskapa K.Gailīša bojāejas 1993. gadā amatā pēkšņi parādījās jauns mācītājs no Saldus , par ko visiem bija brīnums , jo kandidātu šim amatam no esošajiem bīskapiem netrūka , čeka vienmēr rūpējusies , lai ziņotāji būtu draudžu gani , jo kā zināms , tad tieši viņiem bija vissvaigākās ziņas par ļaužu noskaņojumu un to lojalitāti boļševiku režīmam.

  +3
  -2
  Atbildēt

  3

  Vahamurka > J.šveiks 31.01.2018. 20.05

  Ne ar ko nevajag plātīties,arī ar senčiem leģionāriem ne.Atcerēsimies par Pavļiku Morozovu.

  +1
  -2
  Atbildēt

  0

  rinķī apkārt > J.šveiks 31.01.2018. 22.16

  J.šveiks Tā nu iznācis, ka es Vanagu pazīstu personīgi un gadiem ilgi, un man šis Tavs komentārs kalpo kā uzskatāms piemērs tam, kā tie paši čekisti izplata par ļaudīm baumas un šīm baumām, acīm redzot, Tu šoreiz esi kritis par upuri. Tā es esmu mācīts – domāt līdz pēdējam par cilvēkiem labu, kā šinī gadījumā arī par Tevi domāju tikai labu 🙂 Neticu, ka Tu šos melus izplati apzināti.:)

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  andrejs > J.šveiks 31.01.2018. 22.31

  zini ka tavu bīskapu vanagu amatā iestūma čeka?
  ————————-
  Tāpēs VIENOTIBA un citi liberasti tik ļoti nevēlas pieļaut čekas stukaču vārdu publicēšanu>
  Savējie jāsargā

  +1
  0
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > J.šveiks 01.02.2018. 14.09

  Vot vot, es arī par tiem pašiem melnsvārčiem – pedofīliem, kuri kopā ar Streipu parakstīja Stambulas konvencijas atbalsta vēstuli.

  +2
  0
  Atbildēt

  1

  tonijs > altinyildiz 01.02.2018. 16.04

  Vot vot- saka Ēriks-gailis. Cik tev īsti ir to profilu? Man tas izskatās pēc strauji progresējošas šizofrēnijas. Aizej pie ārsta, citādi nojūgsies pavisam.

  0
  -1
  Atbildēt

  1

  altinyildiz > tonijs 01.02.2018. 19.10

  Ievērojamākie sodomīti: Kaligula, Nerons, Vladimirs Asinssaule, Aleksandrs Ņevskis, Ivans Bargais, Pēteris I, Ļeņins, Staļins un Putins, visi ar pamatīgām psihiskām novirzēm. Kā domā, šizofrēnija jums ir sodomijas sekas, vai otrādi?

  0
  0
  Atbildēt

  0

  tonijs > rinķī apkārt 31.01.2018. 10.57

  Un kāds tad ir tavs viedoklis? Stambulas konvencija atbilst vai neatbilst kristīgajām vērtībām? Es neesmu kristietis, bet šī konvencija atbilst vispārcilvēciskajām vērtībām,- ar to man pietiek, lai to atbalstītu.

  +2
  -3
  Atbildēt

  1

  Drosma > tonijs 31.01.2018. 11.22

  Tonij – kāpēc vispārcilvēciskas vērtības jānostiprina ar konvenciju? Ko tas realitātē maina? Mums bērni Latvijā mirst bada nāvē miera laikā.
  Manu māsīcu nosita civilvīrrs un viņam nav pat aizdomās turamā statuss – vai Stambulas konvecnija kaut ko mainīs šai situācijā? Kā praktiski tā izstāvēs vājākos?

  GUDRI ONKUĻI UN TANTES GUDRI PAČALOS UN SMALKI MŪSU NAUDU PATĒRĒS?

  0
  -2
  Atbildēt

  1

  tonijs > Dusma 31.01.2018. 11.28

  Es tā saprotu, ka vispirms tiek pieņemta konvencija, bet pēc tam tiek izdarītas izmaiņas likumos. Ja Tavai māsīcai diemžēl vairs nevar palīdzēt, varbūt tas palīdzēs kādai citai sievietei.

  +1
  -3
  Atbildēt

  1

  Drosma > tonijs 31.01.2018. 11.42

  piedod nu man – tie likumi ir nolaižami poda bļedj – mums tew likumi ir vairak kāzvaigznes debesīs , bet tie aizsargā tikai tos, kuriem ir nauda – kuri nespej nopirkt tiesas – tiem tie ikumi ar visāam sasodītajām konvencijām ir bijuši nebijuši

  un skaidrs ka tāda stambulas konvecija šai ziņā neko neizmainīs – varētu teikt smieklīgi, ja nebūtu traģiski

  0
  -4
  Atbildēt

  1

  tonijs > Dusma 31.01.2018. 11.46

  Lai varētu redzēt, izmainīs vai neizmainīs (es domāju, ka izmainīs), šī konvencija vispirms ir jāpieņem. Beidz atvainoties.

  +1
  -3
  Atbildēt

  1

  Drosma > tonijs 31.01.2018. 12.17

  man gribētos vairāk pašcieņas un pašapziņas – Tavā priekšlikumā tā nav- sak vispirms dzemdēsim un tad redzēs kas iznācis – draudziņ – ir tomēr 21.gs.

  0
  -3
  Atbildēt

  1

  tonijs > Dusma 31.01.2018. 12.35

  Konvencija jau ir dzemdēta, un mēs to varam apskatīt no visām pusēm. Es netaisos to lasīt, jo uzticos tām valstīm, kas to ir pieņēmušas, un tiem cilvēkiem Latvijā, kuri atbalsta tās pieņemšanu. Un man nav laika, ir svarīgākas lietas jādara.

  +1
  -4
  Atbildēt

  0

  Aivars Punka > rinķī apkārt 31.01.2018. 22.48

  Liberasti tikai cenšas realizēt savu mazākuma (NAUDAS VARAS) diktatūru, pret ko Kristus iestājās izdzenot naudas mijējus no Dievnama!

  +2
  -2
  Atbildēt

  1

  tonijs > Aivars Punka 01.02.2018. 00.47

  Kas ir liberasti? Latvijā mazākums ir kristieši, tāpēc uzvedieties pieklājīgi un neuzspiediet savas muļķības vairākumam.

  0
  -3
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > tonijs 01.02.2018. 11.43

  Liberasti ir viltus liberāļi,un arī jūs esat mazākums Latvijā.

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 13.04

  Labdien! Man gluži nevainīgs jautājums visiem, kuri tik dikti satraucas par parakstīšanu. Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs tā uztrauc tas, ar ko dzīvo un guļ citi ļaudis?

  +1
  -3
  Atbildēt

  2

  andrejs > Valdis Lâcis 02.02.2018. 21.45

  kāpēc jūs tā uztrauc tas, ar ko dzīvo un guļ citi ļaudis?
  —————-
  Rēderu (LTV) tas uztrauc. Nu ne jau vienmēr, protams… 🙂

  0
  0
  Atbildēt

  0

  Vahamurka > Valdis Lâcis 01.02.2018. 13.18

  Viņi varbūt domā,ka cilvēki ir kaut kā saistīti savā starpā,veido sabiedrību,un sabiedrība atkal ir spēks,kurš iespaido katru indivīdu caur atgriezenisko saiti.Bet gulēšana un dzīvošana ar kādu ir tāda dzīves svarīga sastāvdaļa,kas tālāk ietekmē pārējo cilvēku rīcību.Sabiedrības veiksmīga funkcionēšana laikam tomēr ir atkarīga no indivīdiem,kuri sabiedrību veido,un sabiedrība savukārt ietekmē indivīdu darbošanos.Aplis.

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Vahamurka 01.02.2018. 13.26

  Izklausās pēc murgiem. Visi sabiedrība, bet sabiedrība ietekmē visus… Tapēc sabiedrības locekļi nedrīkst atšķirties no ideāla. Sviests. Miniet tādu ideālās sabiedrības piemēru.

  +1
  -3
  Atbildēt

  2

  Es > Es 01.02.2018. 13.37

  Vislielākais idiotisms šajā ir tas, ka 2 pilngadīgu cilvēku dzimumdzīve dažiem šķiet bezgala svarīga un uzbudinoša, bet vardarbība ģimenē itnemaz.

  +1
  -3
  Atbildēt

  0

  Vahamurka > Es 01.02.2018. 13.40

  Ideāls ir domāts nevis tam,lai to realizētu,kas,protams,nav iespējams,bet gan,lai uz to tiektos.Vēl ir otrs variants-ideāls nav sasniedzams,tāpēc nedarām neko,tik un tā atdosim galus,kāpēc vispār dzīvot.

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Vahamurka 01.02.2018. 13.50

  Unificēta sabiedrība ir totalitāru režīmu ideāls. Orvels 1984…

  +2
  -2
  Atbildēt

  1

  Vahamurka > Es 01.02.2018. 14.00

  Taisnība,un Stambulas konvencija,nonivelējot dzimumu atšķirības,ir sabiedrības unificēšanas instruments.

  +3
  -1
  Atbildēt

  2

  Es > Vahamurka 01.02.2018. 14.07

  Cik man zināms, tad Jūsu lietotais “nonivelē” ir manipulācija, jo tas, ko tajā skaitā šī konvencija aicina modernai sabiedrībai ir “nonivelēt” tiesības starp sabiedrību locekļiem un nepieļaut vardarbību. Kas tajā slikts?

  +1
  -3
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 14.37

  Šīs zināšanas ir nepilnīgas,lai novērstu vardarbību,ir jāzin vardarbības cēloņi,bet par cēloņiem konvencijas autoriem un Latvijas sabiedrības vairākumam draud izveidoties dziļa nesaprašanās.

  0
  0
  Atbildēt

  2

  tonijs > Bārdainais Signe 01.02.2018. 14.44

  Tātad, kamēr nebūs noskaidroti vardarbības cēloņi, konvenciju nevar parakstīt? Lai sievietes turpina sist un nogalināt?

  +1
  -2
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > tonijs 01.02.2018. 14.56

  Sievetes sist un nogalināt nav atļauts krimināllikumā,arī vīriešus un bērnus.Pat gejus un lezbietes nav brīv sist,nomierinies.

  +2
  -1
  Atbildēt

  1

  altinyildiz > Bārdainais Signe 01.02.2018. 15.23

  Es, tonija un līdzīgo, kā jau mazohistu, mērķis par visu varu panākt, lai vadzis lūzt un sāktos sodomītu masu grautiņi un viņi varētu būt “cietēji”, tāpēc arī tik izaicinoši gājieni.

  +2
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > altinyildiz 01.02.2018. 15.25

  Ja ielūkojamies šajā komentārā drusku augstāk , kur personāžs altinyildiz kā autoritatīvu avotu ievieto krievu nacistu ruporu Pravda TV , tad par šī personāža komentārus nevajadzētu uztvert par vērā liekamiem. altinyildiz ir vai nu bots vai kremlins.

  +1
  -2
  Atbildēt

  0

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 14.42

  Celoņi ir kompleksi. Kā rāda socioloģija, tie ir saitīti ar labklājības trūkumu un sabiedrības attieksmi pret vardarbību.
  Nesaprašanās cēlonis ir vienas sabiedrības daļas pārliecība par savām tiesībām noteikt, kā jādzīvo un jāguļ citiem sabiedrības locekļiem. Senatnē baznīca strikti noteica, kādā pozā laulātiem būs gulēt un cik bieži. Šis ir no tā paša stāsta.

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  tonijs > Vahamurka 01.02.2018. 14.42

  Kur te kas ir nonivelēts?
  ……………
  The Convention also contains a definition of gender: for the purpose of the Convention gender is defined in Article 3(c) as “the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men”.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence

  +1
  -2
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > tonijs 01.02.2018. 15.02

  Brīvai sabiedrībai ir tiesības konstruēt un dekonstruēt visu,ko tā uzskata par vajadzīgu,nekādai konvencijai par to nav nekādas daļas.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 15.16

  Meli! Brīvas sabiedrības locekļu savstarpējās attiecības un attiecības ar citām brīvām sabiedrībām regulē KONVENCIJAS! Jo attīstītāka sabiedrība, jo regulētākas ir šīs attiecības. Brīvību sabiedrībām nodrošina tiesību vienlīdzība starp locekļiem un brīvas iespējas ietekmēt sabiedrības pārvaldi.

  +1
  -3
  Atbildēt

  3

  altinyildiz > Es 01.02.2018. 15.37

  1. Vai varu palūgt atsauci uz “krievu “nacistu” ruporu Pravda TV”?
  2. Kur rāvi, ka tava saprāta brāļi, homo russicus, būtu nacisti? Nacisti var būt latvieši, igauņi, lietuvieši, poļi, somi, horvāti, ukraiņi.

  +1
  -2
  Atbildēt

  1

  Es > altinyildiz 01.02.2018. 15.40

  Šis komentāru bloks ap pl. 12:30 šodien. altinyildiz > Aivars B.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Es 01.02.2018. 16.01

  …trollis – kremlins ārdās… 🙂

  +1
  -1
  Atbildēt

  0

  altinyildiz > Es 01.02.2018. 15.25

  Privilēģijas jums, sabiedrības padibenēm, būs pārprasta vienlīdzība.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > altinyildiz 01.02.2018. 15.26

  altinyildiz ir vai nu bots vai kremlins.

  +1
  -2
  Atbildēt

  0

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 15.39

  Viss ir otrādi.Sabiedrības jau tieši tāpēc ir brīvas,ka iemācījušās pretrunīgās intereses saskaņot bez vardarbības.Un tikai tad,kļuvušas brīvas,viņas slēdz dažādas vienošanās un pieņem tādas konvencijas,kuras viņus apmierina un kuras ir gatavas ievērot.Katru cilvēka dzīves mirkli iegrožot dažādu konvenciju noteikumos un instrukcijās,kuras sabiedrība nav gatava pieņemt, ir liberastu sapnis.

  +3
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 15.44

  Vai variet minēt kādu brīvu sabiedrību, kura ieviesa aizliegumu nogalināt tikai tad, kad kļuva brīva? Kura vispār ir brīva sabiedrība, jūsuprāt?
  Sabiedrībai evolucionējot, izmainās attiecības starp tās locekļiem. Mazinās nevienlīdzība un vardarbīgums; sevišķi institucionalizētā vardarbība. Negrieziet lietas ar kājām gaisā. Tas ir slikts stils 😉

  +1
  -2
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 15.53

  Brīvība,protams,nevar būt absolūta,un ASV joprojām ir nāvessodi.Baram bez paškontroles vispār nedrīkst dot brīvību.Brīvība ir sabiedrības spēja pašregulēties.Tad,kad tāda tiek sasniegta,tad arī sabiedrība ir brīva.Kamēr cilvēku vairums dara to,ko viņi paši negrib,sabiedrību var uzskatīt par nebrīvu.

  +4
  0
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 15.59

  Brīvība ir sabiedrības spēja pašregulēties.Tad,kad tāda tiek sasniegta,tad arī sabiedrība ir brīva.
  ——————
  Nu, re! Tad, kad ar KONVENCIJĀM ir noregulēta spēja sadzīvot, ko saukt varam arī par pašregulāciju, tad sabiedrība ir brīva un nevis ar kājām gaisā – vispirms brīva un tikai tad sāk mēģināt pašregulēties….

  Kamēr cilvēku vairums dara to,ko viņi paši negrib,sabiedrību var uzskatīt par nebrīvu.
  ———————————————
  Cik no tā, ko darāt dienas gaitā, jūs pats gribat un cik ir tā, ko darāt, jo tas ir sabiedrībā noteiktas kārtības uzspiests, lai sabiedrība varētu funkcionēt? Ja tīrāt zobus, tad ne jau tāpēc, ka dikti patīk to darīt, bet gan veselības saglabāšanai :)))

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 16.09

  Ar konvencijām neko nevar noregulēt,kamēr lielākā daļa cilvēku tam nepiekrīt.Konvencijas nostiprina esošo stāvokli,vairākuma gribu,nevis kaut ko noregulē.Ja konvenciju uzspiež pret sabiedrības gribu,tad tā nav brīva sabiedrība.
  Nu tu nolaidi 😀 Kāds sakars te patikšanai?Ja cilvēks ir savu patikšanu un gribēšanu vergs,neievērojot vajadzību,nepieciešamību,loģiku,tas nozīmē,ka cilvēkam nav paškontroles spēju,viņš ir pieskaitāms baram,kuram nedrīkst dot brīvību,kuram jāskatās uz pirkstiem,kuru sabiedrībai ir jāuzmana un jāpieskata,lai neaiziet neceļos.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 16.16

  Sabiedrības un vasltis vienlaicīgi mēdz atrasties dažādos attīstības posmos. Amazones mūžamežos mītošo indiāņu sabiedrībā arī pastāv zināmas vienošanās (konvencijas), kas nodrošina šo sabiedrību eksistenci. Attīstītās sabiedrībās un valstīs šādi regulējumi ir daudz plašāki un sarežģītāki. Protams, ka indiāņiem nonākot modernā sabiedrībā, vairums no tās eksistences kārtības liksies nepieņemams. Būs neskaitāmas lietas, par kurām viņi izsauksies – Nu, kā tā drīkst!! Katrai sabiedrībai ir sava attīstības stadija un iekšēji katrā sabiedrībā ir cilvēki, kuriem šī stadija šķiet pieņemama, atpalikusi vai pārmēru revolucionāra un nepieņemama. Sabiedrība var nosrmalī funkcionēt, ja visu šo grupu viedokļus ņem vērā un šo grupu attiecības regulē ar konvencijām.

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Es > Es 01.02.2018. 16.34

  Rezumējot mūsu sarunu: Ir cilvēki, kuriem pieņemamas šķiet lietas, kuras citi uzskata par nepieņemamām. Man, piemēram, šķiet, ka homoseksuālisms ir ģenētiska novirze (kā albinisms, piemēram, par kuru Āfrikā cilvēkus nogalina) un tamdēļ nav “jāārstē” vai jāizraida no sabiedrības. Mums nav jājaucas šo cilvēku dzīvē, kamēr tie nepārkāpj kādas sabiedrības normas, piemēram neaiztiek bērnus (kas, kā izrādās, ir tipiski kareivīgiem baznīctēviem). Un, varbūt pat ir veselīgi, kontekstā ar šā brīža sieviešu cīņu pret nevēlamu seksuālo uzmācību, ja kāds tāds brašulis brunču mednieks pats sajūt kāda geja netīkamu uzmācību. Varbūt labāk sapratīs sieviešu nostāju šajā lietā 🙂
  Un vēl, es domāju, ka mums – hetero vīriešiem gan drīzāk būtu jāpriecājas par mazāku konkurenci par labākajām sievietēm. Iedomājiet vien, cik daudz vīriem sievas varētu atņemt visādi smukulīši kā Georg Michael vai Fredie Mercury… 😉

  +1
  -1
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 20.18

  Šeit jau ir tā pretruna,mums nav jājaucas homoseksuālistu dzīvē,bet šai konvencijai mūsu dzīvēs ir jājaucas?Arī šai konvencijai nav jājaucas mūsu dzīvē.Sabiedrības nospiedošs vairākums ir pret vardarbību,to daļu varētu pieņemt bez šaubīšanās,par pārējo pielikumu var diskutēt,taisīt referendumus,bet brutāla uzspiešana nav pieļaujama.

  +3
  0
  Atbildēt

  1

  Es > Bārdainais Signe 01.02.2018. 20.36

  Sabiedrības nospiedošs vairākums ir pret vardarbību,to daļu varētu pieņemt bez šaubīšanās….
  ——————-
  Nu, bet par ko tad ir šaubīšanās? Par dzimumu lomu sabiedrībā? Nu, es teiksim, sēžu mājās, taisu ēst un audzinu bērnu, bet sieva strādā. Es pārkāpju sabiedrībā noteikto dzimumu lomu dalījumu. Sodīsiet mani? Bet R. Dzintaru arī sodīsiet, jo viņš arī ņēma bērna audzināšanas atvaļinājumu? Tagad gan ir brašs stāstītājs, cik slikti, ja vīrieši veic sievietes lomu sabiedrībā 🙂
  Visjautrākais, ka “brutāla uzspiešana” būtu konvencijas ratifikācija, neskatoties uz manabalss.lv savāktiem parakstiem pret, protestiem uz ielām u.t.t. Šobrīd notiek diskusija, liela daļa partiju neatbalsta tās ratifikāciju, kur te “brutālā uzspiešana” ?

  0
  -2
  Atbildēt

  1

  Bārdainais Signe > Es 01.02.2018. 21.21

  Pats arī atbildēji,tās ir personīgas lietas,kuras sabiedrība pati noregulēs,katrs pēc spējām un saprašanas un bez vardarbības, un bez jebkādas konvencijas.

  0
  0
  Atbildēt

  0

altinyildiz 31.01.2018. 13.46

Varmācība ir sodomija – pedofīlija.

+3
-1
Atbildēt

0

Drosma 31.01.2018. 10.29

vēl – man ir radiniece – un man viņas dēļ ik pa laikam ir neirozes un sev saku – es sevi ar varu audzinu – nebāz visur degunu

viņa visu fb ir pielikusi pilnu ar bildēm , cik mīloša māmiņa viņa ir – bērniņus bučo tā un bučo sitā , smaida tā un smaida šitā

tai pat laikā – viņa berniem ēst negatavo , zobus bērni netīra, ausis netīras

zvana man sāsta kā bērns skolā noģībis – nu es tā arī pateicu – ka esmu ievērojusi ka
viņas bērni normāli neēd – ka ja es uztaisu kārtīgas pusdienas un aicinu pie galda – viņa apšņaksta ēdienu un viss

nu tad vajadzētu dzirdēt tās atrunas

mīl un mīļo viņa savus bērnus – svēta patiesība – bet – nu nav normāli , ka tu sava slinkuma dēļ neproti rūpēties par bērniem –

aug sliņki un sušķi un ar veselības problēmām

+3
-1
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu