KNAB sācis izvērtēt GKR saņemtos ziedojumus no Rīgas remontdarbos iesaistītu uzņēmumu pārstāvjiem 5

Remontdarbi Krišjāņa Barona ielā. Foto: Edijs Pālēns, LETA

Pārbaude sākta pēc Rīgas domes “Vienotības” frakcijas priekšsēdētājas Sarmītes Ēlertes iesnieguma

Pamatojoties uz Rīgas domes “Vienotības” frakcijas priekšsēdētājas Sarmītes Ēlertes iesniegumā minētajiem faktiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sācis pārbaudi par partijas “Gods kalpot Rīgai” (GKR) saņemtajiem ziedojumiem no Rīgas remontdarbos iesaistītiem uzņēmumiem, aģentūrai LETA apliecinājis KNAB.

Ēlerte bija nosūtījusi vēstuli KNAB priekšniekam Jaroslavam Streļčenokam, kurā aicina izvērtēt iespējamo Rīgas domes amatpersonu interešu konfliktu un paaugstinātos korupcijas riskus. Viņa atsaucas uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par ziedojumiem Rīgas domes priekšsēdētaja vietnieka Andra Amerika vadītajai partijai GKR no uzņēmuma pārstāvjiem, kas iesaistīti Rīgas pilsētas ielu remontdarbos.

“Vienotības” deputāti norāda, ka publiski pieejamā informācija liecina, ka GKR ziedotāja Darja Mamedova ir amatpersona AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” un SIA “CP Construction”, kuras dalībnieku vidū ir arī AS “Ceļu pārvalde”. “Ceļu pārvalde” ir ieguvusi tiesības un veic Rīgas pilsētas ielu būvniecību un remontdarbus.

Kā norāda Ēlerte, ņemot vērā Rīgas slikto pārvaldību un finanšu plūsmu necaurskatāmību, publiskajā telpā paustā informācija par iespējamajiem Amerika vadītās partijas ieguvumiem no pārraktās Rīgas izklausās ticama un ir jāpārbauda.

“Vienotības” deputāti norāda, ka pagājušā gada nogalē GKR saņēma 18 000 eiro ziedojumu no Mihaila Uļmana, kurš ir “Mono” holdinga lielākais īpašnieks un viens no lielākajiem privāto zemju īpašniekiem Latvijā. 2012.gadā “Mono” grupas dalībnieku rokās nonāca viena no lielākajām Latvijas ceļu būves kompānijām AS “A.C.B.”, kura patlaban remontē Brīvības ielu.

 

Komentāri (5)

jurisml_inbox_lv 01.10.2016. 08.49

man liekas ka nav taadas pašvaldiibas kur taa nenotiek , visplašaakajaa meerogaa tas tika dariits ventspilii , kuraa visas izbruģeetaas vietas kaa trotuaari ,taa plašie autostaavlaukumi , bruģeeti ar smagajos noziegumos apsuudzeetaa Ventspils mēŗja privāto bruģa fabrikas bruģi , un veel par ieveerojami daargaakiem materiaaliem , kaa netaalu esošajos Talsos , kautkaadas probleemas ar bruģi bija arii Liepājas apriņķa Sieksaates piena muzeumā , taa ir pastaaviiga prakse , dažviet caur privaatu uzņeemumu guust peļņu , citur tas ir pa 20 % citur atkal es tev tu man , lai mums labi dzīvojās!

+5
-2
Atbildēt

3

  atrium > 01.10.2016. 15.07

  Ebenemezers

  Raksts bija par Vienotības sugasbrāļiem un paģeļņikiem Ušmerikiem.

  +1
  -7
  Atbildēt

  0

  Ēriks > 02.10.2016. 12.25

  Pēc viena parametra -cenas vien nevajadzētu spriest,gadās,ka bruģa kvalitāte arī stipri vien atšķiras.

  Betona bruģakmens

  Betona bruģa kvalitāte ļoti būtiski var ietekmēt seguma kalpošanas laiku. Pirms izvēlaties ražotāju apmeklējiet objektus, kur tā bruģis ir ieklāts vairākus gadus atpakaļ. Uzmanība jāpievērš bruģa virsmai: plaisām un izdrupumiem. Krāsu tonis laika gaitā izbalē visiem bruģakmeņiem, kā arī visi bruģi smērējās vienādi. Ja jebkur bruģi regulāri netīra ar speciālām mazgāšanas iekārtām, tas kļūst viendabīgi pelēcīgs.

  Bruģa izvēlei ir vērts patērēt vairāk laika un tikties ar vairāku rūpnīcu tirdzniecības pārstāvjiem.http://www.darzs.lv/index.php/lv/noderiga-informacija/padomi-uzsakot-veidot-darzu/151-brugis-padomi

  Šonedēļ sākti sagatavošanās darbi Krišjāņa Barona ielas seguma atjaunošanai Rīgā, kā arī jauna veloceliņa izbūvei. Plānots atjaunot arī gājēju ietves. Pirms dažiem gadiem Rīgā labota daļa ietves Prāgas ielā, pretī autoostai, kur izvietota pieturvieta arī sabiedriskajam transportam. Pašlaik betona bruģis jau krietni saplaisājis.

  ”Manas domas ir, ka tie ķieģelīši ir nekvalitatīvi, reizē vēl sals [bojā]. Mūsu apstākļos ir sals, atkusnis, ļoti ātri tie bruģīši sairst, sadrūp. Es tā lēnām staigāju, tāpēc mani tas netraucē, kaut gan pilsētas sejai tas godu nedara. Te ļoti daudz apgrozās tautas un cits citam virsū skrien. Vienkārši aizķeras kāja un ļoti bieži avārijas notiek,” to novērojusi rīdziniece Velga. Turpat pieturā sastaptais Pauls norāda, ka plaisas traucējot arī velosipēdistiem.

  Bedrītes ir arī bruģim Vaļņu ielā, galvenokārt pie veikala „Galerija Centrs” un tālāk virzienā prom no autoostas. Neapmierināta ar seguma kvalitāti ir arī pie veikala sastaptā Diāna: ”Es agrāk domāju – ārprāts, ārprāts, drausmīgi jau izskatās, [eju] galvu nodūrusi. Es neesmu tāda pesimiste, bet, lai nesabojātu apavus, es tiešām eju ar nodurtu galvu, bet tad ir domei jāsūdzas, ja?”

  http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/ietvju-brugis-daudzviet-nekvalitativs-un-nenokalpo-pat-garantijas-laiku.a144009/

  0
  -1
  Atbildēt

  0

  Ēriks > 02.10.2016. 12.32

  Daiga Stokenberga, 18.jūnijs 2014, 7:30

  Ir pagājis apmēram gads, kopš uzņēmums Seastone pārņēma esošu bruģa ražotni Tal­su novada Lībagu pagastā. Ražotnē ir veiktas investīcijas, kā rezultātā ir atjaunotas tehnoloģijas un izstrādāti jauni – vēl kvalitatīvāki un plašāka sortimenta produkti.

  Ak­cents – kva­li­tā­te

  Lat­vi­jā bru­ģa ra­žo­tā­ju ir ļo­ti daudz, kas ra­da mil­zu kon­ku­ren­ci starp ra­žo­tā­jiem un bie­ži vien sa­rež­ģī iz­vē­li klien­tam. «Pie­sā­ti­nā­tā tir­gū ir di­vas ie­spē­jas kon­ku­rēt – vai nu ar ze­mu ce­nu, vai augs­tu kva­li­tā­ti. Re­kon­stru­ējot ra­žot­ni, iz­vē­lē­jā­mies ot­ro va­ri­an­tu – ra­žot vis­aug­stā­kās kva­li­tā­tes pro­duk­tus par adek­vā­tu ce­nu,» skaid­ro Se­as­to­ne val­des lo­cek­lis Oļegs Ču­ba­rovs.

  Tra­di­ci­onā­li bru­ģa ra­žot­nes no­dro­ši­na tu­vā­kās ap­kār­tnes in­fra­struk­tū­ras ob­jek­tu va­ja­dzī­bas. Zi­nā­mā mē­rā Se­as­to­ne var uz­ska­tīt par iz­ņē­mu­mu, jo uz Tal­siem pēc bru­ģa brauc pat no Rī­gas un Vents­pils. Tas ir ap­lie­ci­nā­jums, ka būv­nie­ki ir no­vēr­tē­ju­ši pro­duk­ci­jas augst­o kva­li­tā­ti un uz­ti­cas šim ra­žo­tā­jam. Vai­cāts, kā uz­ņē­mums jū­tas Tal­su no­va­dā, Oļegs Ču­ba­rovs ne­slēpj: «Man gri­bē­tos uz Tal­su ie­lām un lau­ku­miem re­dzēt vai­rāk Se­as­to­ne iz­strā­dā­ju­mu. Tas vei­ci­nā­tu lo­kāl­pat­ri­otis­mu un mums bū­tu vēl viens ie­mesls le­po­ties ar sa­vu dar­bu un cen­tie­niem, tā­pat kā mēs le­po­ja­mies ar sa­viem dar­bi­nie­kiem, tal­se­nie­kiem, ku­ri šeit strā­dā jau kopš uz­ņē­mu­ma iz­vei­do­ša­nas un aug­stā go­dā tur dar­ba ti­ku­mu.»http://nra.lv/latvija/regionos/119597-vel-augstaka-kvalitate-un-dazadiba-bruga-tirgu-no-seastone.htm

  0
  -1
  Atbildēt

  0

andrejs 02.10.2016. 16.09

par līdzīgiem sūdiem no neatbilstoši augstā amata EM nācās aiziet Jurim Pūcem. Ceru, ka šoreiz arī sekos atbilstošas konsekvences.

+1
0
Atbildēt

0

Lai pievienotu komentāru, vai ienāc ar:

Saņem svarīgākās ziņas katru darba dienas rītu